JKP Beogradski vodovod i kanalizacija

Beogradski vodovod i kanalizacija je javno komunalno preduzeće, koje je osnovao grad Beograd. Sedište Preduzeća je u Ulici Kneza Miloša 27, a njegov skraćeni naziv je JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Odgovorno lice je direktor Dragan Đorđević, master ekonomista.

Osnovna delatnost Preduzeća je zahvatanje i prečišćavanje sirove vode i transport i distribucija vode za piće korisnicima. Preduzeće se uporedo bavi prikupljanjem i odvođenjem gradskih otpadnih voda, kao i upravljanjem poslovima vezanim za snabdevanje vodom i kanalisanje.

Kontakt telefon: 011/2065 000
Faks: 011/3612 123
Web adresa: www.bvk.rs
E-mail: info@bvk.rs
Banca Intesa : 160-6789-79
UniCredit Bank Srbija a.d: 170-30019841000-41
OTP Banka Srbija a.d: 325-9500700032854-88
Matični broj: 07018762
PIB: 100346317

Vodovod

Beogradski vodovod godišnje proizvede preko 200 miliona kubnih metara vode u pet proizvodnih pogona: Makišu, Belim vodama, Banovom brdu, Bežaniji i Vinči. Na postrojenjima se prerađuje površinska sirova voda iz toka reke Save i podzemna voda iz njenog priobalja. Najmanje postrojenje Vinča prerađuje površinsku sirovu vodu iz Dunava. Beogradski vodovod je složen vodoprivredni sistem, koji kvalitetnom, zdravstveno ispravnom vodom za piće snabdeva preko milion i po Beograđana, celokupnu privredu i komunalne sisteme grada. Pored pet proizvodnih pogona, vodovodni sistem, između ostalog čine i 146 bunara, 25 rezervoara, 52 crpne stanice i 3.587 kilometara distributivne mreže.

Kanalizacija

Beogradska kanalizacija obuhvata složen tehničko-tehnološki sistem koji se prostire na oko 180 kvadratnih kilometara površine grada. Bavi se prikupljanjem i odvođenjem atmosferskih i upotrebljenih voda, održavanjem kanalizacione mreže, nadzorom, upravljanjem i održavanjem elektromašinskih postrojenja i ekološkim monitoringom zaštite kanalizacionog sistema i recipijenta. Kanalizacioni sistem čine tri retenzije, 38 crpnih stanica, 2.420 kilometara cevne mreže i 32.892 slivnika.

MISIJAVIZIJACILjEVI
  Snabdevanje korisnika dovoljnom količinom zdravstveno ispravne kvalitetne vode za piće i efikasno odvođenje otpadnih voda u skladu sa ekološkim, ekonomskim, tehničkim i tehnološkim kriterijumima održivog razvoja.
  Preduzeće koje kontinuirano, pouzdano i uspešno realizuje svoje delatnosti i, na zadovoljstvo korisnika, osnivača i poslovnih partnera, ostvaruje rezultate koji ga svrstavaju među najuspešnija preduzeća iz ove oblasti u regionu.
  * Realizacija Generalnog plana grada Beograda;
  * proizvodnja i distribucija vode sa što manje gubitaka i u skladu sa principima održivog razvoja;
  * briga o zaštiti životne sredine;
  * pravedna naplata utrošene vode i pruženih usluga kanalizacije;
  * poboljšanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih i unapređenje njihove zaštite na radu;
  * poboljšanje efikasnosti upravljanja u svim oblastima i na svim nivoima;
  * optimizacija funkcionalnosti vodovodne i kanalizacione mreže;
  * završetak izgradnje kompleksa Makiša 2;
  * unapređenje prečišćavanja i prerade otpadnih voda i izgradnja nove kanalizacione mreže;
  * racionalna potrošnja električne energije.