...

Plan razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema 2016 – 2025

planJKP Beogradski vodovod i kanalizacija i Direkcija za građevinsko zemljište su na osnovu trenutnog stanja razvoja sistema i potreba konzumnog područja sagledale prioritetne pravce razvoja vodovodne i kanalizacione mreže na široj teritoriji grada i odredile prioritetne objekte primarne i sekundarne mreže vodovoda i kanalizacije, za koje je u narednom desetogodišnjem periodu neophodno obezbediti uslove i finansijska sredstva za  realizaciju.

Rezultat ove saradnje je Strateški plan razvoja sistema vodosnabdevanja i kanalisanja naselja na široj teritoriji grada Beograda do 2025. godine koji je u decembru 2015. godine usvojila Skupština grada Beograda. Strateški plan sadrži najvažnije primarne objekte u sistemu, prvenstveno u granici Generalnog urbanističkog plana Beograda, kao i projekciju realizacije sekundarne mreže u sanitarno najugroženijim naseljima.

Definisanje primarnih pravaca snabdevanja vodom i kanalisanja je preduslov za dalju izgradnju sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže.

Detaljna razrada opštih postavki „Strateškog plana“ prikazana je kroz Plan razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema za sve gradske opštine – ukupno 17 planova.  Na taj način su identifikovani konkretni problemi i definisani prioritetni zadaci na razvoju primarnih objekata sistema u cilju stvaranja uslova za priključenje celokupnog područja garada Beograda na javni sistem vodosnabdevanja i kanalisanja u narednom desetogodišnjem periodu za svaku od 17 gradskih opština.

Planovima su detaljno razrađena investiciona ulaganja potrebna za izgradnju i rekonstrukciju primarne i sekundarne mreže, kao i ulaganja u objekte neophodne za funkcionisanje vodovodnog i kanalizacionog sistema, kao što su postrojenja za preradu otpadnih voda, retenzije, crpne stanice i rezervoari.

Utvrđeni razvojni prioriteti usklađeni su sa generalnim konceptom vodosnabdevanja i Generalnim projektom beogradskog kanalizacionog sistema koji je usvojen 2012. godine, a određeni su na osnovu trenutnog stanja primarnih objekata i mreže u sistemu i sagledavanjem najkritičnijih područja grada, gde urbanizacija nije praćena adekvatnim razvojem vodovodnog i kanalizacionog sistema.

Usvojeni Planovi prate trendove koji su definisani svetskim standardima u održavanju velikih infrastrukturnih sistema, a opšti cilj je unapređenje infrastrukturne podrške daljem razvoju na teritoriji grada Beograda.

Detalje plana razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema posebno za svaku gradsku opštinu možete pogledati OVDE.