Plаnskа prеusmеrаvаnjа vоdе u lеtnjеm pеriоdu

(.) Nema planskog preusmeravanja vode

 

Молимо потрошаче да припреме неопходну залиху воде за пиће и основне потребе. Екипе Београдског водовода ће се трудити да радове обаве у најављеном року. За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона Контакт центра ЈКП БВК: 3 606 606