...

Plansko preusmeravanje vode tokom noći u delu naselja Vinča i Leštane

Zbog povećane nenamenske potrošnje vode, pogotovo u večernjim satima, dolazi do poremećaja u snabdevanju dela potrošača koji vodu dobijaju sa proizvodnog pogona „Vinča“.

Stanovnici naselja Vinča i Leštane prosečno troše između 40 i 50 litara vode u sekundi. Tokom prethodnih dana, usled nenamenskog korišćenja, potrošnja vode je u periodu između 19 i 22 sata dostizala i 80 litara u sekundi.

Radi očuvanja kapaciteta rezervoara proizvodnog pogona „Vinča“ i obezbeđivanja urednog snabdevanja tokom dana, u noćnim satima (01.00 – 06.00h) može doći do planskog preusmeravanja vode. 

Apelujemo na sve potrošače da se uzdrže od nenamenske potrošnje vode (navodnjavanja obradivih površina, zalivanja bašti i travnjaka, punjenja bazena i bunara, pranja tepiha, rashlađivanja pločnika i sl.) i da vodu koriste racionalno i namenski, za osnovne životne potebe.