...

Potpisan protokol o saradnji Beogradskog i Budimpeštanskog vodovoda

Gradski menadžer Goran Vesić i direktor JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ Dragan Đorđević posetili su Budimpeštanski vodovod radi potpisivanja Protokola o saradnji, koji predstavlja realizaciju Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji Beogradskog i Budimpeštanskog vodovoda, potpisanog 2014. godine na sastanku vlada Republike Srbije i Republike Mađarske. Protokol su  potpisali direktor JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ Dragan Đorđević i direktor Budimpeštanskog vodovoda Čaba Harangi.

Gradski menadžer je istakao da Protokol predviđa saradnju dva vodovoda na revitalizaciji Reni bunara u Beogradu. Reni bunari predstavljaju osnovu snabdevanja vodom za piće u Budimpešti, dok se Beograd snabdeva putem površinskih i podzemnih voda. Zbog starosti i neobnavljanja bunara, u Beogradu se na godišnjem nivou izgubi i do 200 litara podzemne vode. Beograd ima 100 Reni bunara od kojih je 75 u funkciji. Naš plan je da se narednih pet godina obnovi od 20 do 25 bunara i da se dobije oko 800 litara nove podzemne vode, rekao je Goran Vesić.

Direktor JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” Dragan Đorđević naglasio je da dva vodovoda imaju izuzetnu saradnju i da razmenjuju iskustva koja su veoma korisna za Beogradski vodovod. Na osnovu Protokola, formiraće se zajedničke radne grupe koje će napraviti analizu svih Reni bunara beogradskog vodovoda. Najstariji Reni bunari rađeni su  po istom tehničkom modelu kao u Budimpešti i u planu je da se, nezavisno od obnove bunara koju će Grad da finansira, zajedničkim snagama obnovi od četiri do pet Reni bunara tokom godine, što će značajno povećati kapacitet vodosnabdevanja, rekao je Dragan Đorđević.