...

Pre 111 godina započeta izgradnja kanalizacije u Beogradu

Izgradnja prvih objekata kanalizacije u Beogradu započeta je 1905. godine. Ulični kanali za sanitarne i otpadne vode građeni su u današnjim ulicama Marka Kraljevića, Hercegovačkoj, delovima Venizelosove i Cara Dušana.

U svetlu sećanja na prvi projekat i same početke izgradnje kanalizacije, kao i na generacije koje su radile u Preduzeću i ovog septembra je obeležena slava Sveti prorok Zaharija i Sveta pravedna Jelisaveta i tim povodom organizovana skromna proslava.

Gradski odbor na čelu sa profesorom Kostom Glavinićem 1903. godine poverio je izradu Generalnog projekta Beogradske kanalizacije višem inženjeru Dušanu Ninkoviću, šefu Odseka za kanalizaciju Opštine beogradske, koji je zajedno sa saradnicima završio 5. oktobra 1904. godine. Projekat je predviđao savremene tehničko-tehnološke metode kanalisanja, a sadržao je 76 crteža, pet svezaka tabelarnih pregleda i dva generalna predračuna za grad na desnoj obali Save i Dunava. Odobren i pohvalno ocenjen od nadležnih institucija i stranih konsultanata, projekat je narednih godina, deleći sudbinu grada, realizovan različitom dinamikom.

Do 1910. godine izgrađeno je više od 2000 m kolektora i preko 7000 m cevnih kanala, a uporedo su građeni i vrlo ozbiljni inženjerski objekti. Princip da Savu treba maksimalno štititi od izlivanja otpadnih voda i preusmeravati ih prema moćnijem Dunavu, utvrđen još 1910. godine, važi i danas, ali još uvek nije u potpunosti ostvaren. Beograd 1939. godine već ima prve dve od današnjih 47 kanalizacionih crpnih stanica, a mrežu čini 224 km cevnih kanala i 42 km kolektora, što je samo 16 procenata današnje, ali napredak je za ono vreme bio značajan