Pocedura za priključenje na mrežu


Objedinjena procedura za sve radove koji podležu Zakonu o planiranju i izgradnji za nove objekte koji se grade, za dogradnju i nadogradnju, za rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju postojećih objekata, za prenamenu i fizičku deobu u postojećim objektima i linijsku infrastrukturu). Više o tome »
Procedura za postojeće objekte koji se prvi put priključuju (sa građ. dozvolom ili uverenjem da su u postupku ozakonjenja), za razdvajanje korisnika i za ugradnju individualnih vodomera u postojeće zasebne delove objekata. Više o tome »