...

Rekonstrukcija vodovodne mreže u delu Ulice Todora Dukina

Stare liveno-gvozdene cevi prečnika 80 mm zameniće nove prečnika 150 mm u delu voždovačke Ulice Todora Dukina, između Banjalučke i Ulice Grčića Milenka, u dužini od 800 metara.

Radovi će trajati do polovine jula 2017. godine i odvijaće se u nekoliko faza.
Posle rekonstrukcije cevovoda, svi postojeći kućni priključci će biti zamenjeni i prevezani na novu mrežu.

U periodu od 06. juna do 11. jula delimično će biti izmenjena trasa linija GSP-a (br. 25, 25P, 26 i E8) u pravcu ka centru grada.