...

Sastanak pomoćnika gradonačelnika sa menadžmentom JKP BVK  o Programu poslovanja za 2017. godinu.

satanak-borko-milosavljevic-smallPomoćnik gradonačelnika Beograda Borko Milosavljević održao je 09.11.2016. godine, zajedno sa gradskom sekretarkom za komunalne i stambene poslove Ninom Jandrić i menadžmentom JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”, sastanak na temu programa poslovanja našeg  preduzeća za 2017. godinu.

– Programom poslovanja radimo preventivnu kontrolu rada i poslovanja javnih preduzeća za narednu godinu, što je u skladu sa politikom Grada Beograda. Kada je u pitanju program poslovanja JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”, akcenat je na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove vodovodne i kanalizacione mreže – istakao je Milosavljević.

Prema njegovim rečima, za razliku od prethodne godine, kada je zamenjeno 14 kilometara vodovodne mreže, ove godine će rekonstrukcija biti izvršena na 70 kilometara.

– Time će Beograd posle 20 godina dostići evropski prosek, a to je da se godišnje vrši zamena dva procenta vodovodne mreže, što je standard u Evropskoj uniji. Pored toga, vršiće se prioritetna zamena azbestnih cevi i na taj način će se takođe raditi na unapređenju kvaliteta vodovodne mreže – dodao je pomoćnik gradonačelnika.

Milosavljević je najavio da će biti rekonstruisano 7,5 kilometara kanalizacione mreže i istakao da će se u saradnji sa Direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raditi na izgradnji sekundarne mreže, u skladu sa strategijom pokrivanja kanalizacione mreže za narednih deset godina.

On je dodao da je suština programa poslovanja razvojni karakter, kao i da isti podrazumeva značajne investicione poduhvate u delatnosti JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

–  Rezultat svega toga biće bolja i kvalitetnija usluga za naše sugrađane. U finansijskom smislu, JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” će i naredne godine imati trend poboljšanja svog finansijskog rezultata. To je rezultat dobre kontrole koju sprovodimo, od same pripreme programa poslovanja do realizacije i pokretanja javnih nabavki. Upravo zato su sa nama danas bili i predstavnici Službe interne revizije, koja kontroliše troškove, bilans stanja i bilans uspeha. Služba budžetske inspekcije je ovde kako bi kontrolisala ispravnost javnih nabavki i njihovu vrednost, tj. našu potrebu da suzbijemo predimenzionirane javne nabavke koje automatski povećavaju troškove – pojasnio je Milosavljević.

Nina Jandrić je istakla, da su   preko  Sekretarijata za komunalne i stambene poslove i grada Beograda  pored obnavljanja vodovodne i kanalizacione mreže  , na nivou grada u  planu za 2017. godinu obezbeđena sredstva  da se  finasira i čišćenje preko 70.000 slivnika kao i održavanje javnih česmi i fontana.

Beogradski vodovod i kanalizacija će  se i u narednoj godini angažovati da pruži što kvalitetniju i jeftiniju uslugu našim sugrađanima. U tom smislu smo sa našim osnivačem i resornim  sekretarijatom , preduzeli sve potrebne korake,  kako bi naše  poslovanje u narednoj godini  bilo  što kvalitetnije i racionalnije. Spremni smo,  da pored  navedenih aktivnosti,  uđemo u novi investicioni ciklus – naglasio  je Dragan Đorđević.