ISO 9001 2015

Integrisani sistem menadžmenta u JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija”

Odgovarajući na potrebe građana Beograda za kvalitetnom pijaćom vodom, preduzeće
JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija”, nastoji stvoriti vrednosti koje se mogu dugoročno održati. Svakoga dana dva miliona Beograđana konzumira našu vodu i time nam iskazuju poverenje koje se temelji na našem imidžu kvaliteta i ugledu visokih standarda koji se već 125 godine stvara. JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija”, garantuje svojim potrošačima da je voda sigurna za piće i da je u skladu sa svim važećim zakonima i propisima, ali i međunarodno priznatim standardima.

Jedan od ciljeva JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija” je da sve svoje organizacione jedinice budu sertifikovane u skladu sa međunarodno priznatim standardima upravljanja koji se odnose na kvalitet, bezbednost prehrambenih proizvoda, životnu sredinu, zdravlje i bezbednost na radu.

Zaposleni na svim položajima u našem preduzeću u celom lancu proizvodnje i distribucije vode u potpunosti su odgovorni za poštovanje uspostavljenih procedura i uputstava, za održavanje implementiranih standarda kvaliteta i njihovo stalno unapređivanje. Implementacijom standarda, kroz proces sertifikacije potvrđujemo da je naš osnovni proizvod BEOGRADSKA PIJAĆA VODA, kao i svi procesi i usluge koje pružamo su usaglašeni sa nacionalnim i međunarodnim standardima i propisima.

Najveća svetska organizacija za poslove kontrolisanja, ispitivanja, monitoringa i sertifikacije “SGS”, kao i sertifikaciona kuća “JUQS”, najstarija i najveća kontrolna organizacija u regionu Zapadnog Balkana, izvršile su sertifikaciju organizacionih jedinica JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija” prema zahtevima standardima: ISO 9001:2008 ( sistem menadžmenta kvalitetom); ISO 14001:2004 (sistem zaštite životne sredine); HACCP (sistem upravljanja kontrolom i bezbednosti hrane) i OH&S 18001:2007 (sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu). U toku je prelazak na nove verzije standarda ISO 9001:2015 i
ISO 14001:2015, kao i sertifikacija organizacionih jedinica prema zahtevima novih standarda.

Akreditovana je Laboratorija za kontrolisanje vodomera od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012, kao kontrolno telo tipa C.

Akreditovana je Služba laboratorijskih ispitivanja i monitoringa otpadnih voda od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.

U toku je implementacija standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 u Službi sanitarne kontrole vode, kako bi metode koje se koriste za uzorkovanje i izradu fizičko hemijskih, instrumentalnih, mikrobioloških analiza pijaćih i sirovih voda bile akreditovane od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS).

U toku je implementacija sistemom menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS) prema zahtevima standarda ISO 27001:2013, kao i implementacija sistemom menadžmenta rizikom (RMS) prema zahtevima standarda ISO 31000:2009.

Menadžment preduzeća i zaposleni u Sektoru za integrisani sistem kvaliteta su prateći uspostavljanje efikasnog nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji definisali naredne korake za dinamičan i sveobuhvatan razvoj metrologije, standardizacije i akreditacije, kao elemenata infrastrukture kvaliteta u JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija” za predstojeći period.

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ je 2012. godine dobilo priznanje Oskar kvaliteta za strategiju, nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost Srbije u oblasti strategije za kategoriju velikih organizacija. Nagradu su dodelili Ministarstvo finansija i privrede i Fond za kulturu kvaliteta i poslovnu izvrsnost.

Sertifikovane organizacione celine JKP BVK

Broj Organizaciona celina Standard
1. SLUŽBA ZA KONTROLU JAVNIH NABAVKI ISO 9001:2008
2. SEKTOR BEZBEDNOSTI ISO 9001:2008OHSAS 18001:2007
3. SEKTOR ZA KUBVKS ISO 9001:2008,14001:2004,OHSAS 18001:2007
4. SEKTOR ZA INTEGRISANI SISTEM KVALITETA ISO 9001:2008
5. SEKTOR ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU   ISO 9001:2008
6. ODMARALIŠTE “VRAČAR” – VRNjAČKA BANjA ISO 9001:2008, HACCP
7. SEKTOR ZA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007
8. SEKTOR PRAVNIH POSLOVA  ISO 9001:2008
9. SEKTOR NABAVKE ISO 9001 2015, OHSAS 18001:2008
10. VODOVODNI SISTEM ISO 9001:2008, 14001:2004, OHSAS 18001:2007
11. SEKTOR PROIZVODNjE VODE HACCP
12. KANALIZACIONI SISTEM ISO 9001:2008,14001:2004,
OHSAS 18001:2007
13. SEKTOR ZA RAZVOJ, PROJEKTOVANjE I INVESTICIJE ISO 9001 2015
14. SEKTOR MERENjA I KONTROLE ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
15. POSLOVNO TEHNIČKA PODRŠKA ISO 9001:2008
16. SEKTOR KADROVSKIH I OPŠTIH POSLOVA  ISO 9001:2008
17. FINANSIJSKI SEKTOR ISO 9001:2008