Integrisani sistem upravljanja

Odgovarajući na potrebe građana Beograda za kvalitetnom pijaćom vodom, preduzeće
JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija”, nastoji stvoriti vrednosti koje se mogu dugoročno održati. Svakoga dana dva miliona Beograđana konzumira našu vodu i time nam iskazuju poverenje koje se temelјi na našem imidžu kvaliteta i ugledu visokih standarda koji se već 124 godine stvara. JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija”, garantuje svojim potrošačima da je voda sigurna za piće i da je u skladu sa svim važećim zakonima i propisima, ali i međunarodno priznatim standardima.

Jedan od cilјeva JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija” je da sve svoje organizacione jedinice budu sertifikovane u skladu sa međunarodno priznatim standardima upravlјanja koji se odnose na kvalitet, bezbednost prehrambenih proizvoda, životnu sredinu, zdravlјe i bezbednost na radu.

Zaposleni na svim položajima u našem preduzeću u celom lancu proizvodnje i distribucije vode u potpunosti su odgovorni za poštovanje uspostavlјenih procedura i uputstava, za održavanje implementiranih standarda kvaliteta i njihovo stalno unapređivanje. Implementacijom standarda, kroz proces sertifikacije potvrđujemo da je naš osnovni proizvod VODA ZA PIĆE, kao i svi procesi i usluge koje pružamo su usaglašeni sa nacionalnim i međunarodnim standardima i propisima.

Najveća svetska organizacija za poslove kontrolisanja, ispitivanja, monitoringa i sertifikacije „SGS“ izvršila je sertifikaciju oranizacionih jedinica JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ prema standardima: ISO 9001:2008 ( sistem menadžmenta kvalitetom); ISO 14001:2004 (sistem zaštite životne sredine); HACCP (sistem upravlјanja rizicima u proizvodnji hrane) i OHSAS 18001 (sistem upravlјanja zaštitom zdravlјa i bezbednošću na radu).

Akreditovana je i laboratorija za kontrolisanje vodomera od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012, kao kontrolno telo tipa C.

U toku su završne priprema za predakreditaciju i akreditaciju Službe za laboratorijska ispitivanja i monitoring otpadnih voda od strane Akreditacionog tela Srbije prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Menadžment preduzeća i zaposleni u Službi za upravlјanje integrisanim sistemima menadžmenta su prateći uspostavlјanje efikasnog nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji definisali naredne korake za dinamičan i sveobuhvatan razvoj metrologije, standardizacije i akreditacije, kao elemenata infrastrukture kvaliteta u JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija” za predstojeći period.

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ je 2012. godine dobilo priznanje Oskar kvaliteta za strategiju, nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost Srbije u oblasti strategije za kategoriju velikih organizacija. Nagradu su dodelili Ministarstvo finansija i privrede i Fond za kulturu kvaliteta i poslovnu izvrsnost.

Sertifikovane organizacione celine JKP BVK

Broj Organizaciona celina Standard
1. SLUŽBA ZA KONTROLU JAVNIH NABAVKI ISO 9001:2008
2. SEKTOR BEZBEDNOSTI OHSAS 18001:2007
3. SEKTOR ZA KUBVKS ISO 9001:2008,14001:2004,OHSAS 18001:2007
4. SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE INTEGRISANIM SISTEMIMA MENADžMENTA ISO 9001:2008
5. SEKTOR ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
6. ODMARALIŠTE “VRAČAR” – VRNjAČKA BANjA ISO 9001:2008, HACCP
7. SEKTOR ZA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE OHSAS 18001:2007
8. SEKTOR PRAVNIH POSLOVA
9. SEKTOR NABAVKE ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007
10. VODOVODNI SISTEM ISO 9001:2008, 14001:2004, OHSAS 18001:2007
11. SEKTOR PROIZVODNjE VODE HACCP
12. KANALIZACIONI SISTEM ISO 9001:2008,14001:2004,

OHSAS 18001:2007

13. SEKTOR ZA RAZVOJ, PROJEKTOVANjE I INVESTICIJE ISO 9001:2008
14. SEKTOR MERENjA I KONTROLE ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
15. POSLOVNO TEHNIČKA PODRŠKA ISO 9001:2008
16. SEKTOR KADROVSKIH I OPŠTIH POSLOVA
17. FINANSIJSKI SEKTOR ISO 9001:2008