...

Svetski dan voda 2017

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je posebnom Rezolucijom 22. mart 1993. godine proglasila  za prvi Svetski dan voda. Od tada se svake godine ovog datuma, širom sveta, obeležava Dan voda u cilju skretanja pažnje javnosti na očuvanje najvažnijeg životnog resursa, kao i na njegov nedostatak u mnogim krajevima naše planete.

Ove godine tema Svetskog dana voda je OTPADNE VODE, a slogan kampanje „ZAŠTO RASIPATI VODU?“ se odnosi na smanjenje količine otpadnih voda i njihovo ponovno korišćenje.

Da bi u budućnosti imali bolji kvalitet vode na Planeti potrebno je da do 2030. godine promenimo neke dosadašnje navike, odnosno da smanjimo zagađivanje vodnih resursa, eliminisanjem bacanja otpada i minimalnim izlivanjem štetnih hemikalija i materija u vodotokove. Takođe je važno da ubuduće promenimo praksu neprerađivanja otpadnih voda na globalnom nivou, tako što ćemo ih reciklirati i ponovo upotrebljavati.

Glave poruke i statistika

  • Globalno, preko 80 posto otpadnih voda se vraća u ekosistem bez prerade ili ponovne upotrebe.
  • U svetu danas 1,8 milijardi ljudi koristi izvore pijaće vode koji su zagađeni fekalijama, čime se izlažu riziku da obole od kolere, dizenterije, tifusa i polia. Nebezbedna voda, loši sanitarni uslovi života i higijena godišnje izazovu oko 842.000 smrtnih slučajeva.
  • Od ukupne svetske populacije 663 miliona ljudi još nema bezbedne izvore pijaće vode.
  • Do 2050. godine skoro 70 posto celokupnog stanovništva na planeti će živeti u gradovima, nasuprot današnjih 50 posto. Većina gradova u zemljama u razvoju nema adekvatnu infrastrukturu i resurse da na održiv način upravljaju otpadnim vodama.
  • Mogućnosti korišćenja otpadnih voda su ogromne. Njihovo upravljanje predstavlja isplativ i održiv izvor vode, energije i nutriti
  • Troškovi upravljanja otpadnim vodama su zanemarljivi u poređenju sa tim koliko bi promena dosadašnjih navika uticala na čistiju životnu okolinu i privredni razvoj, kroz obezbeđivanje „zelenih poslova“.

Zbog povećanja svetske populacije, sve brže urbanizacije i ekonomskog razvoja, količina otpadnih voda i opšte zagađenje se globalno povećavaju. Sa druge strane, procesi prerade nam omogućavaju da otpadne vode koristimo za zadovoljenje sve većih potreba za vodom u gradovima i poljoprivredi, kao i za unapređenje proizvodnje energije i industrijskog razvoja.

Aktivnostima raznih društvenih zajednica i ekoloških organizacija, tokom poslednjih godina, u velikoj meri je izvršen pritisak na industriju da smanji količinu otpadnih voda i da ih preradi pre ispuštanja  u vodotokove. Otpadne vode se danas posmatraju kao potencijalna sirovina, a njihovo recikliranje i upotreba nakon prerade mogu doneti ekonomske i finansijske koristi. U novije vreme postoji inicijativa da se otpadne vode koriste u domaćinstvima i lokalnim zajednicama, kako bi se ostvarila ušteda vode, poput korišćenja u sistemima za hlađenje i grejanje ili prikupljanje kišnice za ispiranje toaleta, navodnjavanje i pranje automobila.