Архиве за Са стране

Бели Поток и Пиносава без воде због квара

Због вишеструког квара на магистралном цевоводу подавалска насеља Бели Поток и Пиносава остаће без воде до суботе, 10.06.2017. године до 12.00 сати.

Све расположиве екипе Београдског водовода и канализације су на терену и улажу максималне напоре да се у што краћем времену отклони квар и нормализује водоснабдевање потрошача у овим насељима.

Извињавамо се свим потрошачима који услед квара немају воду и молимо их за стрпљење.

За најнужније потребе за пијаћом водом обезбеђене су аутоцистерне: у Белом Потоку две кружно, у Пиносави једна кружно, у Дугом пољу једна кружно и једна у Булевару патријарха Германа (Крагујевачки пут).

Делегација из Будимпештанског водовода у посети БВК на Погону Макиш

ЈКП „Београдски водовод и канализација” данас је на Макишу организовало стручни скуп који је био посвећен презентацији рада и искустава „Будимпештанског водовода”, који се реализује  у оквиру дугогодишње сарадње два престоничка водовода.

Скупу су присуствовали градски менаџер Горан Весић, челни људи београдског и будимпештанског водовода Драган Ђорђевић и Чаба Харанги, као и инжењери и други стручњаци који су учествовали у презентацији београдских и будимпештанских искустава у проблематици вода.

Пожелевши доброшлицу гостима из Будимпеште, градски менаџер је подсетио да је „Будимпештански водовод” једна од првих компанија која је притекла у помоћ Србији током великих поплава у Обреновцу 2014. године.

Наши пријатељи из Будимпеште тада су нам послали у помоћ мобилну станицу за пречишћавање воде и то је у то време била једина таква станица у Обреновцу. Тада је настало међусобно пријатељство, а 2014. године потписали смо и уговор о сарадњи. Пре десетак година будимпештански водовод је прошао један пут који нама  сада представља додатни мотив за размену искустава јер је њихов водовод био подељен на водовод и канализацију, потом био продат, а касније поново откупљен и враћен у власништво града. Ми разумемо да постоје стратешка предузећа која треба да остану у власништву Града Београда, а међу њима је свакако добар пример будимпештанског водовода, казао је Горан Весић.

Градски менаџер истакао је да у наредних десетак година неке од највећих инвестиција припадају управо „Београдском водоводу и канализацији”.

То пре свега обухвата пет фабрика отпадних вода, од којих ће прва у Великом Селу почети врло брзо са изградњом, завршетак интерцептора, завршетак недостајуће канализације на територији града, завршетак регионалног водовода Макиш–Младеновац, обнова рени-бунара, изградњу мањих постројења за прераду отпадних вода попут оне у Међулужју, измену цеви по европском стандарду од два одсто годишње и друго. Зато је размена искустава са светским градовима попут Будимпеште неопходна, јер тако међусобно учимо једни од других и постајемо отворени за нова искуства, рекао је Горан Весић.

Генерални директор „Будимпештанског водовода” Чаба Харанги истакао је задовољство позивом на стручни скуп и рекао да два града и компаније повезује Дунав и заједнички економски интерес.

Веома нам је битно да имамо живи контакт са људима и градовима, јер се поплаве могу догодити свакоме и морамо бити спремни да једни другима помогнемо. Економски проблеми две компаније су такође слични јер смо сви свесни да цену воде не можемо превише подизати и да морамо бити веома штедљиви у властитом пословању. Ово је и добра прилика да колегама из „Београдског водовода” укажемо на грешке које смо ми направили како би их и они избегли у будућности. Желим и да захвалим руководству Града Београда које учествује на овој конференцији јер сви знамо да су водовод и канализација витални системи сваког града, казао је Харанги.

Генерални директор ЈКП „Београдски водовод и канализација” Драган Ђорђевић указао је на важност размене искустава са колегама из Будимпеште.

Важна нам је подршка колега, али и градског менаџера и нагласићу да ће овај скуп бити радног карактера, на коме ћемо настојати да сакупимо што више информација од значаја за рад наших система како би они у будућности били што бољи и ефикаснији, казао је Ђорђевић.

Током дана, домаћини и гости разменили су искуства на теме политичке сарадње са институцијама власти, локалне самоуправе и потрошачима, бавили су се питањима рехабилитације система, изворишта подземних вода, чишћења цевовода и другим темама од значаја за функционисање овог сложеног система.

 

Поремећај у водоснабдевању због радова на Макишу

JКП „Бeoгрaдски вoдoвoд и кaнaлизaциja“ ће у периоду од суботе 27.05.2017. године до недеље 28.05.2017. године изводити неодложне радове на редовној ревитализацији система водоснабдевања на производном погону „Макиш“ у склопу припреме за летњу сезону. ЈКП БВК ће се трудити да радови на главном производном погону у што мањој мери утичу на редовно снабдевање потрошача водом.

Потрошачи ће током радова на Макишу имати прекиде у снабдевању водом и умањен притисак, према следећем распореду:

1) Од суботе 27.05.2017. године од 06.00 сати до недеље 28.05.2017. године до 18.00 сати без воде ће остати потрошачи у следећим насељима:

 • Јужни део дистрибутивног система – Рушaњ, Срeмчицa, Вeликa Moштaницa, Ненадовац, Дражановац, Глумчево брдо, Стара Липовица, Пландиште, Село Гунцати, Средњи Крај, Стражарија, Караула, Гај, Равни Гај, Мељак, Баћевац, Шиљаковац, Вранић, Тараиш, Бождаревац, Велики Борак, Лесковац, Степојевац, Ресник и Барајево,
 • Лева обала Дунава – Бoрчa, Oвчa, Крњaчa и Котеж,
 • Подавалска насеља – Рипањ, Степашиновац, Зуце, Траншпед, Орловица, Липар, Чаршија, Феропласт, Врчин, Торањ Авала, Пиносава и Бели Поток,
 • Лева обала Саве – cремска села (Бољевци, Прогар, Јаково, Бечмен и Петровчић).

2) Од суботе 27.05.2017. године од 12.00 сати до недеље 28.05.2017. године до 12.00 сати без воде ће остати потрошачи у следећим насељима:

 • Виши делови Бановог брда, Жаркова и Железника,
 • Церак, Церак виногради, Видиковац, Лабудово и Петлово брдо.

3) У суботу 27.05.2017. године од 06.00 до 12.00 сати умањен притисак осетиће потрошачи у свим осталим градским насељима, осим потрошача у Новом Београду, Земуну и Сурчину.

4) Од суботе 27.05.2017. године од 12.00 сати до недеље 28.05.2017. године до 12.00 сати умањен притисак и повремене прекиде у водоснабдевању осетиће сва остала градска насеља осим потрошача у Новом Београду, Земуну и Сурчину.

5) Од суботе 27.05.2017. године од 12.00 сати до недеље 28.05.2017. године до 08.00 сати умањен притисак осетиће потрошачи на вишим спратовима у Новом Београду, Земуну и Сурчину.

Молимо грађане да, током извођења радова на ПП „Макиш“, воду користе што рационалније, односно само за најосновније потребе, као и да благовремено припреме неопходну залиху воде за пиће и основне потребе.

За приоритетне потрошаче обезбеђене су аутоцистерне са пијаћом водом.

Због радова „ЕПС Дистрибуција“ Београд прекид у водоснабдевању у насељу Миријево

Због радова „ЕПС Дистрибуцијa“ Београд и прекида у снабдевању електричном енергијом објекта београдског водоводног система у понедељак 22.05.2017. године у времену од 08.00 до 18.00 сати без воде ће остати потрошачи у вишим деловима насеља Миријево оивиченим улицама Косте Нађа, Љубише Миодраговића и Михаила Булгакова.

Молимо потрошаче да припреме неопходну залиху воде за пиће и основне потребе.

За најнужније потребе за пијаћом водом обезбеђене су аутоцистерне.

П О З И В за достављање понуда за преузимање отпада (посебни токови отпада) -отпадна јестива уља и масти, за период од две године

На основу члана 32. и 33. Закона о средствима у својини РС (Сл.гласник РС бр.53/1995, бр.3/96 – испр., 54/96, бр. 32/97 и бр.101/2005), одредби Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр.36/2009, бр.88/10 и бр. 14/2016) и члана 44. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“ оглашава

П  О  З  И  В

за достављање понуда за преузимање отпада (посебни токови отпада)

 -отпадна јестива уља и масти, за период од две године

 

Сходно важећој законској регулативи (Закон о заштити животне средине – Сл.гласник РС бр.135/2004, бр. 36/2009, бр.36/2009 – 72/2009, бр.43/2011; Закон о управљању отпадом – Сл.гласник РС бр.36/09, бр.88/10 и бр. 14/2016 ) право да доставе своје понуде имају физичка и правна лица.

Конкурсна документација може да се преузме сваког радног дана, од дана објављивања, у периоду 09-15 часова на архиви ЈКП “Београдски водовод и канализација“, Делиградска бр.28.

 

Понуде  се достављају на адресу ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Делиградска 28, у року од 8 дана од дана објављивања овог позива до 10 часова. Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан (субота или недеља) или на дан државног празника, рок за достављање понуда истиче првог следећег радног дана у 10 часова. Понуде које пристигну до наведеног рока сматраће се благовременим. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште на адресу: ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба за јавне набавке, Делиградска 28, 11000 Београд, са назнаком «НЕ ОТВАРАТИ» понуда за преузимање папирног отпада.

На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, бр.телефона контакт особе и бр.факса. Понуде се достављају у затвореним ковертама. Понуђач може доставити само једну понуду. Понуда мора да важи 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се последњег, тј. 8 дана за подношење понуда у подрумским просторијама ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Делиградска 28, 11000 Београд, са почетком у 11:30 часова. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Додатне информације понуђачи могу добити у периоду од 9:00-15:00 часова, контакт особа Петар Керчов, тел.: 064/8131690.

Реконструкција водоводне мреже у делу Улице Тодора Дукина

Старе ливено-гвоздене цеви пречника 80 мм замениће нове пречника 150 мм у делу вождовачке Улице Тодора Дукина, између Бањалучке и Улице Грчића Миленка, у дужини од 800 метара.

Радови ће трајати до половине јула 2017. године и одвијаће се у неколико фаза.
После реконструкције цевовода, сви постојећи кућни прикључци ће бити замењени и превезани на нову мрежу.

У периоду од 06. јуна до 11. јула делимично ће бити измењена траса линија ГСП-а (бр. 25, 25П, 26 и Е8) у правцу ка центру града.

Очитавање водомера у насељу Врчин

Екипе ЈКП „Београдски водовод и канализација“ ће у суботу 13. и недељу 14. маја 2017. године очитавати водомере у насељу Врчин. Позивамо све становнике овог насеља, као и власнике викендица, да изађу у сусрет читачима БВК и тако помогну да ова акција протекне у атмосфери међусобне сарадње. У случају лоших временских услова, акција ће бити одложена за први наредни период, када временски услови буду прихватљиви за очитавање.

Молимо све потрошаче да омогуће приступ водомерним склоништима (шахтовима, подрумима…), да водомерна места буду доступна и чиста, да капије дворишта или подрума, у којима се водомери налазе, буду откључана, да возила буду паркирана ван шахтова и на тај начин допринесу ефикасном очитавању водомера.

Јавно надметање за продају возила и грађевинских машина

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

оглашава

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

Продају се следећа возила и грађ. машине :

Лицита- циони број Врста средства Марка и тип Год. произв. Број шасије локација Почетна цена без ПДВ-а (динара)
1 грађевинска машина BGH-1000 1992 5323 Макиш, Обреновачки пут бб 704.000
2 доставно SKALA 1.1 POLI LC 2005 VX1128A00-01302290 Беле воде, Водоводска 158 28.800
3 доставно Z SKALA 1,1 POLI LC 2004 VX1128A00-01301935 Беле воде, Водоводска 158 32.000
4 доставно Z 101 SKALA 1.1 POLI LC 2004 VX1128A00-01302146 Беле воде, Водоводска 158 22.400
5 доставно ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2004 VX1128A00-01302193 Беле воде, Водоводска 158 16.000
6 доставно ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2003 VX1128A0001301458 Карабурма, Милице Јанковић 3 22.867
7 доставно ZASTAVA SKALA 1.3 POLY LC 2004 VX1128A0001302502 Карабурма, Милице Јанковић 3 50.304
8 доставно ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2005 VX1128A0001302366 Карабурма, Милице Јанковић 3 25.408
9 путничко ZASTAVA KORAL 1.3 CW 2004 VX1145A0001082633 Беле воде, Водоводска 158 25.600
10 путничко ZASTAVA KORAL 1.1 IL PCM 2004 VX1145A0001083527 Беле воде, Водоводска 158 32.000
11 Теренско возило VAZ LADA NIVA 1.7 I 21214 2008 XTA21214081892893 Беле воде, Водоводска 158 128.531
12 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014842 Беле воде, Водоводска 158 208.000
13 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014896 Беле воде, Водоводска 158 208.000
14 Теретно возило ZASTAVA RIVAL 2004 ZCFC357010Z014009 Беле воде, Водоводска 158 192.000
15 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 2+1 FURGON 2005 ZCFC357010Z014873 Беле воде, Водоводска 158 140.800
16 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014820 Беле воде, Водоводска 158 193.920
17 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2006 ZCFC357010Z015565 Беле воде, Водоводска 158 262.400
18 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2006 ZCFC357010Z015567 Беле воде, Водоводска 158 307.840
19 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013652 Беле воде, Водоводска 158 151.040
20 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014860 Беле воде, Водоводска 158 186.240
21 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013625 Беле воде, Водоводска 158 99.840
22 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013634 Беле воде, Водоводска 158 142.080
23 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2007 ZCFC357010Z015652 Земун, Тошин бунар 160 а 133.760
24 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2007 ZCFC357010Z015650 Карабурма, Милице Јанковић 3 321.280
25 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014837 Карабурма, Милице Јанковић 3 217.600
26 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014904 Карабурма, Милице Јанковић 3 207.360

Возила и грађ. меш. се купују у виђеном стању без права на рекламацију и приговор на техничке карактеристике и стање возила /гр.маш.

Разгледање је на локацијама датим у табели: 15 и 16.05.2017. од 10 до 14 часова.

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која уплате депозит (појединачно за свако средство) на:

Број текућег рачуна:  170-30019841000-41   UniCredit Bank.

Сврха уплате:

Уплата депозита за јавну лицитацију возила/ гм.маш. лицитациони бр. _____

Прималац: ЈКП Београдски водовод и канализација, Кнеза Милоша 27, Београд

Износ: 10 % од процењене вредности возила/гр.маш. (искључиво у динарима)

Регистрација учесника врши се 16.05.2017. од 10 до 14 часова на адреси Делиградска 28, Београд.

Приликом регистрације, потенцијални купци морају предати надлежној комисији попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању са прилозима и доказ о уплати депозита. Образац се може попунити и директно код комисије а може се преузети и раније приликом разгледања возила. Учесници који не доставе пријаве на време неће моћи да учествују на лицитацији без обзира на уплату (депозит ће бити накнадно враћен).

Јавно надметање одржаће се 18.05.2017. с почетком у 9 часова на адреси Милице Јанковић 3, Београд.

Председник комисије за продају возила (акционар) спроводи јавно надметање тако што:

 1. Отвара јавно надметање при чему дефинише шта се продаје и колики је лицитациони корак,
 2. Позива учеснике да прихвате понуђену цену;
 3. Одржава ред на јавном надметању;
 4. Проглашава за купца учесника који је први понудио највишу цену, када ни после трећег позива није дата већа понуда (ударцем чекића надметање се означава завршеним).

Купопродајни уговор се потписује у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања. Профактуре за продата возила могу се подићи у року од 5 дана од потписивања уговора у ул. Данијелова 32. По уплаћеном износу (од износа ће се одузети депозит само за конкретно средство) добијају се фактуре. Након тога се врши примопредаја возила/гр.маш. Купац је дужан да најкасније 10 дана од примопредаје преузме возило/гр.маш.

Депозит се не враћа уколико:

 • се учесник не појави на јавном надметању,
 • као једини учесник не прихвати почетну цену,
 • нико од учесника јавног надметања, за то средство, не прихвати почетну цену,
 • учесник не потпише записник са одржаног јавног надметања,
 • проглашени купац не потпише купопродајни уговор у прописаном року или по прописаној процедури,
 • проглашени купац не уплати купопродајну цену у назначеном року,
 • се учесник удаљи са јавног надметања због ометања истог.

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца депозит се враћа у року од пет радних дана од дана јавног надметања.

ПДВ, порез на пренос по потреби, трошкове преузимања возила и евентуално друге трошкове у целости сноси купац.

Контакт телефон: Весна Михајловић, 064/813-18-12 – од 9-14 часова.

Због радова „ЕПС Дистрибуција“ Београд прекид у водоснабдевању у селу Кумодраж

Због радова „ЕПС Дистрибуција“ Београд и прекида у снабдевању електричном енергијом објекта београдског водоводног система у среду 03.05.2017. године у времену од 08.00 до 18.00 сати без воде ће остати потрошачи у селу Кумодраж.

Молимо потрошаче да припреме неопходну залиху воде за пиће и основне потребе.

За најнужније потребе за пијаћом водом обезбеђене су аутоцистерне.

Због радова „ЕПС Дистрибуција“ Београд прекид у водоснабдевању у насељима Велико Село, Сланци и на гробљу Лешће

Због радова „ЕПС Дистрибуција“ Београд и прекида у снабдевању електричном енергијом објекта београдског водоводног система у понедељак 24.04.2017. године у времену од 08.00 до 20.00 сати без воде ће остати потрошачи у насељима Сланци и Велико Село. У наведеном периоду без воде ће остати и гробље Лешће.

Молимо потрошаче да припреме неопходну залиху воде за пиће и основне потребе.

Продаја возила и грађевинских машина

 

ПРЕДМЕТ:    Оглас за јавно надметање за продају

                        возила и грађ. машина

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

оглашава

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

Продају се следећа возила и грађ. машине :

 

Лицита- циони број Врста средства Марка и тип Год. произв. Број шасије локација Почетна цена без ПДВ-а (динара)
1 грађевинска машина BGH-1000 1992 5323 Макиш, Обреновачки пут бб 880.000
2 доставно SKALA 1.1 POLI LC 2005 VX1128A00-01302290 Беле воде, Водоводска 158 36.000
3 доставно Z SKALA 1,1 POLI LC 2004 VX1128A00-01301935 Беле воде, Водоводска 158 40.000
4 доставно Z 101 SKALA 1.1 POLI LC 2004 VX1128A00-01302146 Беле воде, Водоводска 158 28.000
5 доставно ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2004 VX1128A00-01302193 Беле воде, Водоводска 158 20.000
6 доставно ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2003 VX1128A0001301458 Карабурма, Милице Јанковић 3 28.584
7 доставно ZASTAVA SKALA 1.3 POLY LC 2004 VX1128A0001302502 Карабурма, Милице Јанковић 3 62.880
8 доставно ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2005 VX1128A0001302366 Карабурма, Милице Јанковић 3 31.760
9 путничко ZASTAVA KORAL 1.3 CW 2004 VX1145A0001082633 Беле воде, Водоводска 158 32.000
10 путничко ZASTAVA KORAL 1.1 IL PCM 2004 VX1145A0001083527 Беле воде, Водоводска 158 40.000
11 Теренско возило VAZ LADA NIVA 1.7 I 21214 2008 XTA21214081892893 Беле воде, Водоводска 158 160.664
12 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014842 Беле воде, Водоводска 158 260.000
13 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014896 Беле воде, Водоводска 158 260.000
14 Теретно возило ZASTAVA RIVAL 2004 ZCFC357010Z014009 Беле воде, Водоводска 158 240.000
15 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 2+1 FURGON 2005 ZCFC357010Z014873 Беле воде, Водоводска 158 176.000
16 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014820 Беле воде, Водоводска 158 242.400
17 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2006 ZCFC357010Z015565 Беле воде, Водоводска 158 328.000
18 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2006 ZCFC357010Z015567 Беле воде, Водоводска 158 384.800
19 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013652 Беле воде, Водоводска 158 188.800
20 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014860 Беле воде, Водоводска 158 232.800
21 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013625 Беле воде, Водоводска 158 124.800
22 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013634 Беле воде, Водоводска 158 177.600
23 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2007 ZCFC357010Z015652 Земун, Тошин бунар 160 а 167.200
24 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2007 ZCFC357010Z015650 Карабурма, Милице Јанковић 3 401.600
25 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014837 Карабурма, Милице Јанковић 3 272.000
26 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014904 Карабурма, Милице Јанковић 3 259.200
27 Теретно возило ZASTAVA NEW TURBO RIVAL35.10 HNPK 6 + 1 2004 ZCFC357010Z014845 Карабурма, Милице Јанковић 3 32.000

 

Возила и грађ. меш. се купују у виђеном стању без права на рекламацију и приговор на техничке карактеристике и стање возила /гр.маш.

Разгледање је на локацијама датим у табели: 24, 25 и 26.04.2017. од 10 до 14 часова.

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која уплате депозит (појединачно за свако средство) на:

Број текућег рачуна:  170-30019841000-41   UniCredit Bank.

Сврха уплате: Уплата депозита за јавну лицитацију возила/ гм.маш. лицитациони бр. _____

Прималац: ЈКП Београдски водовод и канализација, Кнеза Милоша 27, Београд

Износ: 10 % од процењене вредности возила/гр.маш. (искључиво у динарима)

Регистрација учесника врши се 26.04.2017. од 10 до 14 часова на адреси Делиградска 28, Београд.

Приликом регистрације, потенцијални купци морају предати надлежној комисији попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању са прилозима и доказ о уплати депозита. Образац се може попунити и директно код комисије а може се преузети и раније приликом разгледања возила. Учесници који не доставе пријаве на време неће моћи да учествују на лицитацији без обзира на уплату (депозит ће бити накнадно враћен).

Јавно надметање одржаће се 28.04.2017. с почетком у 9 часова на адреси Милице Јанковић 3, Београд.

Председник комисије за продају возила (акционар) спроводи јавно надметање тако што:

 1. Отвара јавно надметање при чему дефинише шта се продаје и колики је лицитациони корак,
 2. Позива учеснике да прихвате понуђену цену;
 3. Одржава ред на јавном надметању;
 4. Проглашава за купца учесника који је први понудио највишу цену, када ни после трећег позива није дата већа понуда (ударцем чекића надметање се означава завршеним).

Купопродајни уговор се потписује у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања. Профактуре за продата возила могу се подићи у року од 5 дана од потписивања уговора у ул. Данијелова 32. По уплаћеном износу (од износа ће се одузети депозит само за конкретно средство) добијају се фактуре. Након тога се врши примопредаја возила/гр.маш. Купац је дужан да најкасније 10 дана од примопредаје преузме возило/гр.маш.

Депозит се не враћа уколико:

 • се учесник не појави на јавном надметању,
 • као једини учесник не прихвати почетну цену,
 • нико од учесника јавног надметања, за то средство, не прихвати почетну цену,
 • учесник не потпише записник са одржаног јавног надметања,
 • проглашени купац не потпише купопродајни уговор у прописаном року или по прописаној процедури,
 • проглашени купац не уплати купопродајну цену у назначеном року,
 • се учесник удаљи са јавног надметања због ометања истог.

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца депозит се враћа у року од пет радних дана од дана јавног надметања.

ПДВ, порез на пренос по потреби, трошкове преузимања возила и евентуално друге трошкове у целости сноси купац.

Контакт телефон: Весна Михајловић, 064/813-18-12 – од 9-14 часова.

Радови на Погону „Бежанија“

Због неодложних радова на Производном погону „Бежанија“ од суботе 22.04.2017. године у 23.00 сата до недеље 23.04.2017. године у 12.00 сати прекид у снабдевању водом или пад притиска осетиће потрошачи на општинама Нови Београд, Земун и Сурчин.

У недељу 23.04.2017. године од 12.00 до 18.00 сати, током стабилизације система водоснабдевања, могуће је повремено умањење притиска.

Аутоцистерне, за најнужније потребе за пијаћом водом, обезбеђене су за приоритетне потрошаче.

Молимо потрошаче да припреме неопходну залиху воде за пиће и основне потребе.

Због радова “ЕПС Дистрибуција” Београд прекид у водоснабдевању у селу Кумодраж

Због радова „ЕПС Дистрибуцијa“ Београд и прекида у снабдевању електричном енергијом објекта београдског водоводног система у четвртак 20.04.2017. године у времену од 08.00 до 18.00 сати без воде ће остати потрошачи у селу Кумодраж.

Молимо потрошаче да припреме неопходну залиху воде за пиће и основне потребе.

За најнужније потребе за пијаћом водом обезбеђене су аутоцистерне.

Чишћење сливника на Новом Београду на траси Београдског маратона

Екипе Београдске канализације, у оквиру чишћења канализационе мреже пред предстојећи Београдски маратон, обављаће радове на чишћењу сливника на општини Нови Београд у уторак  18.04.2017. године, у периоду од 09.00 до 13.00 сати, у:

 • Европској улици (између улица Душана Вукасовића и Гандијеве)
 • Гандијевој улици (између улица Европске и Јурија Гагарина)

Моле се суграђани да у најављеном времену не паркирају возила на сливницима и ревизионим силазима, као и у њиховој близини, како би омогућили рад и приступ радницима Београдске канализације.

Чишћење сливника на Новом Београду на траси Београдског маратона

Екипе Београдске канализације, у оквиру чишћења канализационе мреже пред предстојећи Београдски маратон, обављаће радове на чишћењу сливника на општини Нови Београд у:

 • четвртак 06.04.2017. године, у периоду од 22.00 до 06.00 сати, у Улици маршала Толбухина (између улица Париске комуне и Отона Жупанчића)
 • петак 07.04.2017. године, у периоду од 22.00 до 06.00 сати, у Улици Отона Жупанчића
 • понедељак 10.04.2017. године, у периоду од 22.00 до 06.00 сати, у Улици Отона Жупанчића

Моле се суграђани да у најављеном времену не паркирају возила на сливницима и ревизионим силазима, као и у њиховој близини, како би омогућили рад и приступ радницима Београдске канализације.