Vanredni pregled merila u upotrebi

U slučaju sumnje u ispravnost merila, zainteresovano lice može tražiti od ovlašćenog tela, odnosno Direkcije za mere i dragocene metale, vanredni pregled merila i izdavanje izveštaja o pregledu.

Troškove vanrednog pregleda merila snosi podnosilac zahteva, ako overeno merilo sa važećim žigom zadovoljava propisane metrološke zahteve.

Troškove vanrednog pregleda merila snosi lice koje je odgovorno za redovno overavanje merila, ako merilo ne zadovoljava propisane metrološke zahteve, čl.28, ( Zakon o metrologiji, Sl.glasnik RS, br.30/2010).

Troškove ispitivanja vodomera snosi komunalno preduzeće, osim u slučaju kada nadležna stručna organizacija ustanovi da je vodomer ispravan, tada ove troškove, kao i troškove demontaže vodomera snosi podnosilac zahteva, čl.60 (Odluka o prečišćavanju i distribucije vode, Sl.list Beograda 23/05).

Ukoliko je vodomer ispravan, podnosiocu zahteva se usluga naplaćuje po zvaničnom cenovniku JKP BVK (za prečnik vodomera  u zahtevu), koji  se nalazi na linku- Cenovnik usluge servisiranja i zamene vodomera.