...

Vanredno angažovanje ekipa na otklanjanju kvarova

Usled nepovolјnih vremenskih prilika, odnosno niskih temperatura vazduha, koje su zahvatile i teritoriju našeg glavnog grada, došlo je do povećanog broja kvarova na vodovodnoj mreži.

Dnevni priliv kvarova koji se odnosi na pucanje uličnih cevi višestruko je veći od uobičajenog. Vanrednim angažovanjem naših stručnih terenskih ekipa, u otežanim okolnostima uspevamo da otklonimo tridesetak kvarova dnevno. Defekti na uličnim cevovodima obično su najsloženije vrste kvarova koji zahtevaju angažovanje mehanizacije i iskop zemlјe kao preduslov za njihovo saniranje.

Sva raspoloživa mehanizacija i lјudstvo stavlјeni su u funkciju otklanjanja kvarova. Na dnevnom nivou, u svakoj smeni angažovano je po 20 terenskih ekipa.

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ trudi se da sve kvarove koji za posledicu imaju prekid u snabdevanju vodom otkloni u roku od 24 sata.

Apelujemo na naše sugrađane da imaju razumevanja i strplјenja u novonastaloj situaciji. Napominjemo da otklanjanju kvarova pristupamo na osnovu prioriteta – ugroženost života građana i imovine, broj potrošača koji su bez vode i izlivanje vode na prometne saobraćajnice.