...

Zamena hidranata u naselјu Stepa Stepanović

Ekipa JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ otpočela je radove na zameni hidranata u čitavom naselјu Stepa Stepanović, koji su zatvoreni na pomoćnim zatvaračima iz bezbednosnih razloga. Nakon izgradnje stambenog kompleksa i ugradnje hidranata od strane angažovane firme, zbog neadekvatnog materijala počela je da se stvara korozija unutar hidranta. Iz navedenih razloga, postoji mogućnost da, usled nastalog kvara, nadzemni hidrant nanese i štetu. U planu je da do kraja leta ekipa JKP BVK zameni svih 79 hidranata. Na osnovu dinamike radova, ekipe će menjati tri hidranta na nedelјnom nivou.