...

Zamena starih vodovodnih cevi u Šumatovačkoj ulici

U delu Šumatovačke ulice (između ulica Maksima Gorkog i Jadranske) stare liveno – gvozdene cevi prečnika 80 milimetara i pocinkovane prečnika 40 i 20 milimetara biće zamenjene novim duktilnim prečnika 150 milimetara, u dužini preko 800 metara. Radovi će trajati do polovine aprila 2018. godine.