Лабораторија за контролисање водомера

Сви водомери за које је ЈКП “Београдски водовод и канализација” одговорно у смислу одржавања, контролишу се и оверавају у овлашћеној лабораторији за контролисање водомера ЈКП БВК, на локацији “Пионир” у Улици Северни булевар бр. 3. Савремена лабораторија је опремљена високо квалитетеним уређајима за контролисање водомера са аутоматском опремом за контролу тачности рада, која могућност људске грешке своди на минимум. Годишњи пројектовани капацитет наше лабораторије је 35.000 водомера, а начин испитивања водомера је помоћу масе.

Лабораторија за контролисање водомера је јединствена целина са три испитне линије. На две линије се обавља процес контролисања кућних водомера, а на трећој линији се обавља контролисање индустријских водомера:

  • Уређај за контролисање кућних водомера DN15-DN25
  • Уређај за контролисање кућних водомера DN15-DN40
  • Уређај за контролисање индустријских водомера DN50-DN200

Лабораторија за контролисање водомера је компетентна за обављање послова контролисања. Акредитована је од стране Акредитационог тела Србије (ATC) према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012 као контролно тело типа “C”; сертификат АТС-а о акредитацији са акредитационим бројем 06-075 са роком важења од 08.09.2015. до 07.09.2019. године. Такође, у оквиру Сектора мерења и контроле, лабораторија је сертификована од стране акредитоване сертификационе куће SGS према захтевима стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

По Решењу Дирекције за мере и драгоцене метале, од 12.04.2016. године, бр. 393-4/0-02-1143/6, лабораторија је овлашћена за обављање послова оверавања водомера за хладну воду, утврђено Решењем Министарства финансија и привреде бр. 021-03-82/2012-08 од 20.03.2013. године и Решењем Министарства привреде бр. 021-03-82/1/2012-08 од 08.07.2014. године. Контролно тело је одговорно за све своје активности контролисања. Лабораторија као контролно тело типа “C” врши послове контролисања и оверавања водомера, како за сопствено предузеће, тако и за трећа лица, тј. за клијенте ван система ЈКП БВК.

Технички руководилац лабораторије је Марко Перишић, мастер проф. информ. и техн. Контакт телефон: 305 47 65 и 064 813 18 59, е-mail: marko.perisic@bvk.rs

ЗАХТЕВИ И ОБРАСЦИ PDF
pdf
pdf
pdf
pdf
Решење о обнови овлашћивања лабораторије pdf
Пример за уплату таксе pdf