Рок за Репрограм дуговања старија од 31.07.2019. године продужен за 90 дана, након престанка ванредног стања.
,

Имајући разумевања за потешкоће са којима се наше друштво сусреће, а посебно уважавајући инструкције Владе Републике Србије, до завршетка ванредног стања корисници неће потписивати са ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Репрограм дуга. Рок за спровођење Репрограма дуговања старија од 31.07.2019. године биће продужен за 90 дана, након престанка ванредног стања.

На основу Закључка Градског већа, акција Репрограма дуга обухвата главницу дуга, камате, судске трошкове и трошкове извршног поступка, за све кориснике услуга из категорије физичких лица и предузетника.

Свим корисницима који репрограмирају дуг отписује се целокупна камата у случају испуњења уговорних одредби, при чему могу да одаберу жељени модел отплате преосталог дуга, и то:

  • отплата дуга одједном (једнократно плаћање) чиме се остварује попуст у износу од 15%
  • отплата дуга на три месечне рате чиме се остварује попуст у износу од 12%
  • отплата дуга на шест месечних рата чиме се остварује попуст у износу од 10%
  • отплата дуга на дванаест месечних рата чиме се остварује попуст у износу од 5%

Током примене и поштовања услова Репрограма, као и погодности које он нуди, обрачун камате мирује, а потписници су у обавези да плаћају текуће обавезе поред рате за репрограмирани дуг.

Репрограм дуга могу да потпишу корисници који имају дуговања старија од 31.07.2019. године, а за које није покренут поступак принудне наплате, корисници који су утужени код надлежних судова и јавних извршитеља, којима су поступци у току пред надлежним судовима, али и по правоснажним пресудама и решењима о извршењу, као и корисници који су у претходним годинама приступали репрограму дуга, а нису поштовали динамику отплате.