...

Реконструкција водоводне мреже на Карабурми

У Липетској улици на Палилули изводе се радови на замени старих водоводних цеви. Нове дуктилне цеви (пречника 150 милиметара) замениће старе азбестно-цементне (пречника 80 и 100 милиметара) у дужини од 250 метара. Пројектом је предвиђено и извођење нових прикључака.
Радови ће трајати до почетка децембра 2018. године.