Сервисирање, контролисање, оверавање и замена водомера

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ пружа услуге сервисирања, контролисања, оверавања и замене водомера потрошачима који поседују индивидуалне водомере иза главног (блок) водомера, као и трећим лицима, тј. клијентима који нису у систему ЈКП БВК.
Оверавање водомера на сваких пет година је законска обавеза.

Уколико потрошач жели комплетну услугу замене водомера, што подразумева демонтажу постојећег и монтажу новог сервисираног, контролисаног и овереног, уплату може извршити на благајнама Предузећа. Након извршене уплате, екипа ЈКП БВК излази на терен и извршава захтевану замену водомера.

Неопходан услов за услугу замене водомера је исправност кућне водоводне инсталације, за чије одржавање је надлежан корисник воде (члан 37,став 1, Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде, Сл. лист града Београда 23/05, 2/11, 29/14).

За услуге сервиса, контролисања и оверавања водомера, неопходно је да потрошач донесе водомер у Кориснички центар – Северни Булевар, са доказом о извршеној уплати.

За детаљније информације потрошачи се могу јавити на телефон 305 47 66, e-mail: vukadin.mihajlovic@bvk.rs.

Ценовник услуга

Услуга

Пречник водомера (mm)

13

20

25

30

40

50

80

100

150

200

Сервисирање 890,50 890,50 1417,65 1417,65 2617,87 4642.27 4642.27 4642.27 4642.27 4642.27
Контролисање 221,04 221,04 221,04 221,04 221,04 884,15 884,15 1104,68 1547,26 1777.36
Оверавање 110,00 110,00 110,00 110,00 160,00 260,00 260,00 480,00 480,00 1200,00
Демонтажа и монтажа 1726,81 1726,81 1726,81 1726,81 1726,81 3453,60 3453,60 3453,60 3453,60 3453,60
 

Цене су изражене у динарима без ПДВ-а