Сервисирање, контролисање, оверавање и замена водомера

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ пружа услуге сервисирања, контролисања, оверавања и замене водомера потрошачима који поседују индивидуалне водомере иза главног (блок) водомера, као и трећим лицима, тј. клијентима који нису у систему ЈКП БВК.

Оверавање водомера на сваких пет година је законска обавеза.

Уколико потрошач жели комплетну услугу замене водомера, што подразумева демонтажу постојећег и монтажу новог сервисираног, контролисаног и овереног водомера, уплату може извршити на благајнама Предузећа. Након извршене уплате, екипа ЈКП БВК излази на терен и извршава захтевану замену водомера.

Неопходан услов за услугу замене водомера је исправност кућне водоводне инсталације за чије одржавање је надлежан корисник воде (члан 37, став 1, Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде, Сл. лист града Београда 23/05, 2/11, 29/14).

За услуге сервиса, контролисања и оверавања водомера неопходно је да потрошач донесе водомер у Кориснички центар – Северни Булевар, са доказом о извршеној уплати.

За детаљније информације потрошачи се могу обратити на број телефона 305 47 66 и e-mail vukadin.mihajlovic@bvk.rs.

Извод из Ценовника радова и услуга ЈКП БВК:

Ценовник за сервисирање, контролисање, оверавање и замену водомера

Цене су изражене у динарима без ПДВ-а.