Минимално повећање цене после више од четири године
,

Цена за испоручену воду и одвођење отпадних вода за све категорије потрошача биће повећана за пет одсто од 1. јануара 2021. године.

Тако ће цена кубног метра испоручене воде за категорије „Домаћинства“ и „Спортско-рекреативни центри – базени“ износити 59,46 динара, односно 24,04 динара за одвођење отпадних вода. За категорију „Остали потрошачи“ цена испоручене воде ће бити 98,40 динара, а за одвођење отпадних вода 52,95 динара.

На основу досадашње просечне потрошње четворочланог домаћинства у Београду, то ће значити увећање месечног рачуна за око 55 динара (вода), односно за око 80 динара (вода и канализација).

Цена за испоручену воду и одвођење отпадних вода последњи пут је коригована 1. августа 2016. године.