Рок за плаћање рачуна за фебруар, март и април продужен до краја јуна 2020. године
,

ЈКП „Београдски водовод и канализација“, као друштвено одговорно Предузеће, имајући разумевања за потешкоће са којима се корисници сусрећу у условима пандемије, донело је следеће одлуке:

1. Свим потрошачима из категорије „домаћинства“ одобрено је продужење рока плаћања рачуна за месеце фебруар, март и април 2020. године. За сваки од тих рачуна, рок плаћања је продужен до 30.06.2020. године.
Корисници који плате у новом, продуженом року, сматрају се редовним платишама и остварују право на попуст од 5%, 6% или 7% на плаћање рачуна за месеце фебруар, март и април 2020. године.

2. Свим корисницима који су потписали Уговор о репрограму дуга или Уговор о приступању дугу са репрограмом дуга, одобрен је застој у измирењу уговорених обавеза доспелих за месеце март, април и мај 2020. године.
Висина уговорених обавеза остаје непромењена и корисници који су потписали уговоре, без икаквих последица, обавезе могу измирити почевши од месеца јуна 2020. године.

3. Од понедељка, 11.05.2020. године, за кориснике је отворен шалтер Службе техничке документације (ул. Кнеза Милоша 27), сваког радног дана од 9.00 до 13.00 сати.

4. Шалтери за плаћање рачуна и рекламације неће радити до даљег.
Рекламација рачуна може се извршити: попуњавањем обрасца на званичној интернет страници Предузећа (www.bvk.rs), електронском поштом (info@bvk.rs), поштом или телефоном (3402-053).