filtracija

Вода из београдског водоводног система је провереног квалитета

Београду није потребна додатна филтрација

Београдски водовод и канализација одговорно тврди да је вода коју пију Београђани проверено доброг квалитета. То значи да је санитарно – хигијенски исправна, на основу резултата испитивања стручних тимова предузећа и Градског завода за јавно здравље. Квалитет београдске воде задовољава све услове Правилника о хигијенској исправности воде за пиће. Грађани треба да знају да нема потребе за додатним филтрирањем воде за пиће која је већ исправна. Осим што нема здравствених и технолошких оправдања за додатним филтрирањем, грађанима то представља и непотребан трошак.

Недоумице и сумње у квалитет воде са чесме код неких Београђана ствара огромна понуда апарата за филтрацију воде. Огледима који се изводе на презентацијама, оспорава се квалитет воде из водовода и тако се утиче на грађане да купе апарате за филтрацију. С обзиром да просечан грађанин није детаљно упознат са током извођења огледа, на основу само визуелног ефекта постиже се крајњи циљ, односно обмана. Наиме, злоупотребом огледа указује се да вода из водовода није доброг квалитета и да је потребно додатно филтрирање. Многи грађани се после оваквих презентација обраћају Београдском водоводу и Градском заводу за јавно здравље и траже одговор на тему исправности воде за пиће из београдског водовода.

Служба санитарне контроле воде ЈКП БВК, као другостепена контрола квалитета воде у Београдском водоводу, реагујући по пријавама грађана, у више наврата је утврдила да је вода третирана овим апаратима за филтрацију микробиолошки неисправна, недопустиво деминерализована, са веома ниском проводљивошћу и промењене pH вредности. Таква вода не задовољава услове Правилника о хигијенској исправности воде за пиће и није здрава за свакодну употребу. Продавци апарата за филтрацију воде се често приликом најављивања за презентације представљају као запослени у Београдском водоводу. Због тога скрећемо пажњу грађанима да БВК није ни на који начин у вези са продајом апарата за филтрацију, као и да радници нашег предузећа увек имају видно обележене службене униформе, легитимације и користе возила са знаком БВК.

Објашњење огледа који изводе продавци апарата за филтрацију: приликом огледа на презентацијама, врши се електролиза водоводске воде, која природно садржи растворене минералне материје, па самим тим и проводи струју. Међутим, електролиза се не ради на егзактан начин са паром инертних електрода, већ са електродама од метала, чији материјал може да учествује у реакцијама и улази у воду. Због реакције метала из електроде са природно присутним минералним материјама из водоводске воде, добија се застрашујући ефекат јаког замућења.

Што се тиче воде која је прошла кроз апарат за филтрацију, у којој минерала има врло мало, електролиза се практично не врши и не долази ни до какве промене у чаши. Замућење у узорку водоводске воде нема никакве везе са тешким металима у води. Метал у узорку воде може да буде гвожђе, које потиче из електрода, циљано употребљених за вршење електролизе водоводске воде. У узорку воде после вршења електролизе донетом од стране грађана код којих је вршена презентација, нађена је концентрација гвожђа од око 250 мг/л, што је неколико хиљада пута већа концентрација, од оне која постоји у води за пиће београдског водовода.

На основу овог податка закључујемо да је преко електродног материјала гвожђе убачено с намером да би се добио застрашујући визуелни ефекат.