Кориснички центар – Данијелова

Адреса: Данијелова 32
Pадно време: 7:30 – 15:30
Блaгajнa: 7:30 – 15:00
Телефон:  3402 053

Услуге:

 • информације о рачунима и рекламације
 • пријава и одјава коришћења воде
 • ажурирање података о корисницима
 • благајна

 

Кориснички центар – Кнеза Милоша

Адреса: Кнеза Милоша 27
Pадно време: 7:30 – 15:30
Благајна: 7:30 – 15:30
Телефон:  2065 020

Услуге:

 • информације о рачунима и рекламације
 • пријава и одјава коришћења воде
 • ажурирање података о корисницима
 • благајна
 • подношење захтева за добијање услова и сагласности за прикључење на водоводну и канализациону мрежу

 

Кориснички центар – Северни булевар

Адреса: Северни булевар 3
Pадно време: 9:00 – 14:30
Телефон:  3054 766

Услуге:

 • предаја захтева за замену водомера (корисници индивидуалних водомера и клијенти који нису у систему ЈКП БВК )
 • сервисирање, контролисање и овера водомера

 

Кориснички центар – Барајево

Адреса: Светосавска 58
Pадно време: 7:30-15:30
Блaгajнa: 7:30-14:00, пeткoм oд 10:30 – 14:00
Телефон: 8303 721, 8303 722

Услуге:

 • информације о рачунима и рекламације
 • пријава и одјава коришћења воде
 • ажурирање података о корисницима
 • благајна