Честа питања

 1. Ко контролише квалитет воде из београдског водоводног система?
  Систематску (редовну) контролу квалитета воде за пиће у Београду врше лабораторије Београдског водовода и Градског завода за јавно здравље Београд.
 1. На којим местима се узимају узорци воде за анализу квалитета?
  Узорци воде се узимају свакога дана у више наврата из свих производних погона („Макиш“, „Беле воде“, „Бежанија“, „Баново брдо“ и „Винча“), а из резервоара једном недељно. Сваког радног дана у Београдском водоводу прегледају се узорци воде са око 45 славина потрошача од укупно 190 точећих места која су програмском шемом предвиђена за контролу. Сличну шему узорковања има и Градски завод за јавно здравље. У току једне године у Београдском водоводу се прегледа око 15000 узорака, а у Заводу око 7000 узорака воде.
 1. Каква је тврдоћа воде из београдског водоводног система?
  Вода из београдског водоводног система је умерено тврда. На левој обали Саве, на Новом Београду и у Земуну, тврдоћа воде је 16-18 °dH (немачки степен тврдоће воде). У старом делу Београда, на десној обали Саве, тврдоћа је 13-15 °dH, а у јужним деловима града, као што су Железник, Барајево, Ресник, Рипањ, подавалска насеља, Винча, тврдоћа је 9-12 °dH.
 1. Зашто је вода са чесме понекад беличаста?
  Ова појава не утиче на здравствену исправност воде за пиће. Под „белом водом“ подразумева се вода у коју је продро ваздух у виду мехурића. Користећи стручну терминологију, то је „диспергован ваздух“. Мехурићи излазе из чаше воде за тридесетак секунди, тако да се вода потпуно избистри. Узрок појаве „беле воде“ могу да буду неисправне кућне инсталације које усисавају ваздух.
 1. Зашто је вода понекад замућена и жућкаста?
  Понекад се догоди да је вода на славинама потрошача замућена. Ова појава је карактеристична за период после отклањања кварова на мрежи. Последица је хидрауличног удара, што доводи до покретања талога који увек постоји на унутрашњим зидовима цевовода. Талог најчешће садржи једињења гвожђа жућкасте боје. У овом виду и концентрацији, гвожђе није од посебног здравственог значаја.
 1. Да ли су пластичне водоводне цеви штетне по здравље?
  Пластичне цеви, уколико имају атест за контакт са животном намирницом, у нашем случају водом, нису штетне по здравље. Обично се цеви израђују од полиетилена. У Београдском водоводу користе се искључиво атестиране цеви.
 1. Да ли су азбестне водоводне цеви штетне по здравље?
  Став Светске здравствене организације је да азбестна влакна у води за пиће уопште нису штетна по здравље. Опасан је азбестни прах који се уноси у организам путем респираторног тракта.
 1. Које делове водоводне и канализационе мреже одржава Београдски водовод и канализација?
  БВК одржава уличне водоводне инсталације закључно са водомером и одводним вентилом (вентил непосредно иза водомера) и уличну канализациону мрежу закључно са каналом до првог ревизионог силаза (шахт најближи уличном каналу) и уличне сливнике.
 1. На шта мислимо када кажемо „кућне водоводне и канализационе инсталације“?
  Кућне водоводне инсталације су инсталације и уређаји корисника воде који почињу иза одводног вентила на водомеру у водоводном прикључку и завршавају се точећим местом, а кућне инсталације канализације налазе се после (узводно) првог ревизионог силаза са каскадом и ревизијом.
 1. У чијој надлежности је одржавање кућних инсталација?
  Одржавање кућних инсталација је у надлежности власника, односно корисника објекта или предузећа са којим власник има уговор о одржавању. За стамбене зграде то је најчешће ЈП „Градско стамбено“.
 1. Ко финансира изградњу нове градске водоводне и канализационе мреже? Ко финансира реконструкцију и санацију постојећих мрежа?
  Изградњу нове градске водоводне и канализационе мреже финансира Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда. Реконструкцију и санацију постојећег београдског водоводног и канализационог система финансира градски Секретаријат за комуналне и стамбене послове.
 1. Коме се грађани могу обратити уколико у њиховој улици не постоји водоводна мрежа?
  За изградњу недостајуће водоводне мреже грађани могу да се обрате Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу града Београда преко своје месне заједнице, односно општине у којој станују. Уколико за та насеља није планирана изградња, грађани могу да у сарадњи са Градском управом сносе део трошкова пројектовања и изградње недостајуће мреже.
 1. Коме се грађани могу обратити уколико желе да се информишу о поступцима за прикључење објекта на градску водоводну и канализациону мрежу?
  Грађани за све информације о поступцима за прикључење објеката на градску водоводну и канализациону мрежу могу да се обрате Служби техничке документације Београдског водовода и канализације, која се налази у Улици Кнеза Милоша број 27, као и у Центру за кориснике, који се налази на истој адреси. Телефони су 206-5021 и 206-5022. Центар за кориснике за општину Барајево налази се у Светосавској улици бр. 58, телефони су 8303-721, 8303-722.
 1. На који начин се мери потрошња воде?
  Потрошња воде мери се запремином воде која је искоришћена у одређеном временском периоду и представља разлику између два очитавања стања на водомеру. Изражава се у кубним метрима.
 1. Шта Београђани плаћају кроз цену услуга водовода и канализације?
  Цену услуга Београдског водовода и канализације чине цена утрошене воду и цена одвођења отпадних вода (која се плаћа на основу утрошене воде). Потрошачи који нису прикључени на канализациону мрежу не плаћају услугу одвођења отпадних вода.
 1. Кога можете да ангажујете за пражњење септичких јама?
  Септичке јаме празни специјализовани погон ЈКП „Градска чистоћа“, али постоје и добро опремљени приватници.