Планирани радови

(16-21.04.2018.) Редовно испирање водоводне мреже на општини Палилула
(19.04.2018.) Планирани радови на водоводној мрежи на општини Звездара
(19-20.04.2018.) Чишћење сливника на Новом Београду на траси Београдског маратона
(19.04.2018.) Планирани радови на водоводној мрежи на општини Звездара
(20.04.2018.) Планирани радови на водоводној мрежи на општини Вождовац
(20.04.2018.) Планирани радови на водоводној мрежи на општини Барајево
(24.04.2018.) Планирани радови на водоводној мрежи на општини Звездара
(25.04.2018.) Планирани радови на водоводној мрежи на општини Звездара