Цене

Цена воде и услуге одвођења отпадних вода обрачунава се по кубном метру (1000 литара)
ПОТРОШАЧ ВОДА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА УКУПНО СА ПДВ-ом
Домаћинства 56,63 22,89 79,52
Спортско-рекреативни центри (базени) 56,63 22,89 79,52
Остали потрошачи 93,71 50,43 144,14