Filtracija
Aпел за рационалну потрошњу воде потрошачима на општини Барајево
,

Апелујемо на потрошаче на територији Градске општине Барајево да рационално и наменски воду из градског водовода користе за пиће, припремање хране, одржавање личне и хигијене домаћинства. Све активности као што су наводњавање и заливање пољопривредних и зелених површина, пуњење индивидуалних резервоара, бунара и базена, поливање и хлађење плочника, тераса и дворишта, прање возила, као и злоупотреба хидраната, представљају ненаменску потрошњу коју надлежне екипе нашег Предузећа свакодневно и редовно контролишу на терену.
Константним мерењима потрошње воде на дистрибутивним цевоводима, овог викенда, уочено је вишеструко повећање потрошње воде од стране наших корисника на територији Барајевa.
Како би се обезбедило уредно водоснабдевање потрошача на територији општине Барајево, пoзивaмо наше кориснике дa савесним и одговорним односом воду за пиће користе рационално, како би је сви имали у довољним количинама, а истовремено и очували систем водоснабдевања.