ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ

Захтев за накнаду штете можете да поднесете:

Уз захтев за накнаду штете, можете да приложите и доказе о насталој штети.

По пријему захтева за накнаду штете, подносилац ће у најкраћем могућем року бити контактиран од стране Осигуравача.

Захтев за накнаду штете можете да преузмете ОВДЕ