Акциони план заштите животне средине и социјалних аспеката

Јавно комунално предузеће Београдски водовод и канализација је једини снабдевач  пијаћом водом у граду Београду. Основни задатак предузећа је прикупљање воде, њена прерада и дистрибуција, као и прикупљање и одвођенје отпадних вода.

Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) је одобрила зајам БВК у износу од 14,5 милиона евра ради финансирања приоритетних улагања у снабдеванје водом и водоводну инфраструктуру, поделјених у три  инвестиционе компоненте.

Целокупни пројекат се састоји из следећих инвестиционих целина:

Транша 1 – Компонента 1:

  • Изградња два нова челична цевовода сирове воде, укупне дужине 800m, пречника 1500mm који се постављају по дну таложнице савског језера, а између реке Саве и производног погона “Макиш”. Цевоводи ће транспортовати сирову воду од реке Саве (водозахватане грађевине) до погона за прераду воде “Макиш”.
  • Уклањање седимената са дна таложнице савског језера (“малог језера”), тј. укљањање наноса са трасе нових цевовода.

Процењена вредност инвестиције по Транши 1 – Компонента 1 је 6,0 милиона евра. Радови су завршени у месецу децембру 2018. год. за 5.19 милиона евра. Од тог момента, два нова цевовда сирове воде су у функцији и исти се користе за транспорт сирове воде до Комплекса за пречишћавање воде “Макиш”.

Транша 1 – Компонента 2:

  • Изградња новог цевовода сирове воде дужине 8km, капацитета 1,000l/s. Цевовод ће се користити за транспорт воде од места захвата подземне воде (бунари дуж десне обале реке Саве) до погона за прераду воде “Баново брдо” и замениће постојећи стари цевовод.

Процењена вредност инвестиције по Транши 1 – Компонента 2 је 2,5 милиона евра. Радови су завршени у месецу децембру 2017. год. за 1.91 милион евра.

Транша 2 (Компонента 3):

  • Реконструкција постројења за пречишћавање воде “Језеро” у оквиру комплексу за пречишћавање воде за пиће “Макиш”

Процењена вредност реконструкције Постројења за пречишћавање воде “Језеро” је 6,0 милиона евра.

  • Изградња нових објеката за сакупљање и третман технолошких отпадних вода са Комплекса за пречишћавање воде “Макиш”, као и за третман и прераду муља

Процењена вредност пројекта третмана технолошких отпадних вода је 4,0 милиона евра. Од стране “Western Balkans Investment Framework” (WBIF) одобрена је донација у износу од три милиона евра, уз улагање ЈКП „Београдски водовод и канализације“ од једног милиона евра.