Изградња нове и реконструкција неусловне водоводне мреже у насељу Војни пут
,

Председник градске општине Земун Дејан Матић и директор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Драган Ђорђевић обишли су радове на изградњи дела водоводне мреже у Улици Војни пут 2, у дужини преко 570 метара, односно на реконструкцији неусловне мреже у три бочне улице.

Како је истакао председник општине Земун Дејан Матић, радовима на изградњи нове водоводне мреже коју финансира Општина, а чија је вредност пет милиона динара, односно на реконструкцији неуслове мреже, излази се у сусрет великом броју грађана, а све у циљу да водоводна мрежа након поменутих радова буде у систему одржавања Београдског водовода и канализације.

– Радове на неусловним мрежама финансирају сами грађани. Оне ће бити доведене у технички исправно стање и урађене на основу техничких решења и надзора ЈКП „Београдски водовод и канализација“. На овај начин решиће се проблеми са такозваним блок водомерима и великим рачунима за утрошену воду, које су грађани понекад добијали – објаснио је председник општине Земун.

Директор ЈКП БВК Драган Ђорђевић објаснио је да ће новоизграђена водоводна мрежа у насељу Војни пут бити урађена по свим стандардима које је Предузеће прописало и да ће по завршетку радова бити примљена у систем одржавања Београдског водовода и канализације.

– Новоизграђена водоводна мрежа гаранција је за уредно и стабилно водоснабдевање за грађане на овом делу општине Земун. По завршетку радова на изградњи дела водоводне мреже, односно реконструкцији неусловне, грађани ће плаћати рачуне искључиво на основу утрошених кубика. Корисницима који су учествовали у реконструкцији неусловне мреже отписаће се дуг који се односи на растур воде од 01.01.2002. године, а сви поступци принудне наплате биће стопирани  – навео је Драган Ђорђевић.

Поменути радови на општини Земун одличан су пример како на основу Одлуке Града из јуна 2017. године, сви корисници који се налазе на неусловним мрежама иза блок водомера могу да реше проблеме са неуредним водоснабдевањем и високим рачунима за растур воде.