Рачуни са QR кодом од маја месеца
,

Након пуштања у рад најсавременијег система за инстант плаћање – ИПС НБС систем – потрошачи у директној наплати код ЈКП „Београдски водовод и канализација“ моћи ће да својe обавезе, почев од мајских рачуна, измире скенирањем IPS QR кода.

Како наше Предузеће жели да својим корисницима олакша и поједностави поступак плаћања рачуна, уз ИПС НБС систем за инстант плаћање, потрошачима је омогућено да путем апликације за мобилно банкарство рачуне плате брзо и једноставно, скенирањем IPS QR кода, истакнутог на рачуну. Његовим брзим очитавањем корисницима је омогућена уштеда времена приликом плаћања, будући да се аутоматски очитавају неопходни подаци, као што су број рачуна, износ и позив на број, а након чега одмах може да се приступи плаћању рачуна. Новим видом измиривања обавеза по рачуну, корисницима је дата могућност да не чекају на шалтерима платних институција.

У сваком тренутку корисници у директној наплати могу да на сајту нашег Предузећа www.bvk.rs провере и имају увид у рачуне за утрошену воду, очитавања водомера, обрачун утрошене количине воде, издате рачуне и извршене уплате, као и стање дуга.