brend_new

У току дана у подавалским насељима: Зуце – дом здравља и кружно – 3 цистерне Пиносава – кружно – 1 цистерна Бели Поток – Авалска вртић и кружно […]

slap

У  Србиjи je збoг трoпских врућинa у протеклом периоду био нa снaзи црвeни мeтeoaлaрм, кojи пoдрaзумeвa пoсeбнe мeрe зaштитe здрaвљa и живoтa људи, a прe свeгa рaциoнaлнo и […]


Кварови на уличној мрежи
Наше екипе ангажоване су на хитном отклањању кварова на следећим локацијама. »

Провера и рекламација рачуна
Систем директног плаћања ЈКП БВК. Систем обједињене наплате (Инфостан)…. »
radovi
Планирани радови на мрежи
Због планираних радова на водоводној мрежи »
prikljucak
Прикључење на мрежу
Процедура за прикључење објеката корисника на водоводну и канализациону мрежу. »
cenovnik
Ценe
Цене воде и услуга одвођења отпадних вода обрачунате су по кубном метру воде (1000 литара) и изражене у динарима »
contact3
Контакт
За све потребне информације можете нам се обратити путем формулара.. »
contact3
Тендери и портал за јавне набавке
Тендери и портал за јавне набавке… »