opasan-otpad

П О З И В за достављање понуда за преузимање oпасног отпада (посебни токови отпада), по партијама за период од две године

На основу одредби Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 36/09, бр.88/10 и 14/2016) и Правилника о обрасцу докумената о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање (Сл.гласник РС бр. 114/13) и члана 40. Статута […]

????????????????????????????????????

За в.д. директора ЈКП БВК именован Драган Ђорђевић

На седници Скупштине града Београда, одржаној у понедељак, 18.07.2016. године, Светозар Веселиновић поднео је неопозиву оставку на место директора ЈКП „Београдски водовод и канализација“, како је навео, из личних разлога. На истој седници, за в.д. […]

admin-ajax

Планско преусмеравање воде током ноћи у делу насеља Винча и Лештане

Збoг пoвeћaнe нeнaмeнскe пoтрoшњe вoдe, поготово у вечерњим сатима, долази до поремећаја у снабдевању дела потрошача који воду добијају са производног погона „Винча“. Становници насеља Винча и Лештане просечно троше између 40 и 50 литара […]

donacija-cevi400x250

INVITATION FOR TENDERS

INVITATION FOR TENDERS Republic of Serbia Belgrade Water INVITATION FOR TENDERS Tranche 1 Component 2 Relining of water pipeline to transfer water from collection wells to an existing treatment plant This Invitation for Tenders follows […]

donacija-cevi400x250

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ Република Србија Београдски водовод ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ Транша 1 Компонента 2 „Relining“ цевовода за пренос воде из колекторских бунара до постојећег постројења за пречишћавање воде Овај позив за […]

Ljutice Bogdana

Реконструкција водоводне мреже у улици Љутице Богдана

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је закључио уговор о извођењу радова  на реконструкцији водоводне мреже у Улици Љутице Богдана на општини Савски венац. ЈКП „Београдски водовод и канализација“ вршиће стручни надзор над извођењем радова. Радови […]


Кварови на уличној мрежи
Отклањање кварова и распоред цистерни. »

Провера и рекламација рачуна
Систем директног плаћања ЈКП БВК. Систем обједињене наплате (Инфостан)…. »
radovi
Планирани радови на мрежи
Због планираних радова на водоводној мрежи »
prikljucak
Прикључење на мрежу
Процедура за прикључење објеката корисника на водоводну и канализациону мрежу. »
cenovnik
Ценe
Цене воде и услуга одвођења отпадних вода обрачунате су по кубном метру воде (1000 литара) »
contact3
Контакт
За све потребне информације можете нам се обратити путем формулара.. »
contact3
Тендери и портал за јавне набавке
Тендери и портал за јавне набавке… »