donacija-cevi400x250

INVITATION FOR TENDERS

INVITATION FOR TENDERS Republic of Serbia Belgrade Water INVITATION FOR TENDERS Tranche 1 Component 2 Relining of water pipeline to transfer water from collection wells to an existing treatment plant This Invitation for Tenders follows […]

donacija-cevi400x250

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ Република Србија Београдски водовод ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ Транша 1 Компонента 2 „Relining“ цевовода за пренос воде из колекторских бунара до постојећег постројења за пречишћавање воде Овај позив за […]

Ljutice Bogdana

Реконструкција водоводне мреже у улици Љутице Богдана

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је закључио уговор о извођењу радова  на реконструкцији водоводне мреже у Улици Љутице Богдана на општини Савски венац. ЈКП „Београдски водовод и канализација“ вршиће стручни надзор над извођењем радова. Радови […]

Trscanska

Реконструкција водоводне мреже у Тршћанској улици

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је закључио уговор о извођењу радова  на реконструкцији водоводне мреже у Тршћанској улици, на општини Звездара (од Улице Димитрија Туцовића до Булевара краља Александра). ЈКП „Београдски водовод и канализација“ вршиће […]

plan

План развоја водоводног и канализационог система 2016 – 2025

ЈКП Београдски водовод и канализација и Дирекција за грађевинско земљиште су на основу тренутног стања развоја система и потреба конзумног подручја сагледале приоритетне правце развоја водоводне и канализационе мреже на широј територији града и одредиле […]


Кварови на уличној мрежи
Отклањање кварова и распоред цистерни. »

Провера и рекламација рачуна
Систем директног плаћања ЈКП БВК. Систем обједињене наплате (Инфостан)…. »
radovi
Планирани радови на мрежи
Због планираних радова на водоводној мрежи »
prikljucak
Прикључење на мрежу
Процедура за прикључење објеката корисника на водоводну и канализациону мрежу. »
cenovnik
Ценe
Цене воде и услуга одвођења отпадних вода обрачунате су по кубном метру воде (1000 литара) »
contact3
Контакт
За све потребне информације можете нам се обратити путем формулара.. »
contact3
Тендери и портал за јавне набавке
Тендери и портал за јавне набавке… »