Архиве категорија: Слајдер

Прекид у раду телефона Контакт центра

Због неопходних радова на информационом систему ЈКП „Београдски водовод и канализација“, у понедељак 23.04.2018. године од 16.00 до 22.00 сата, доћи ће до прекида рада званичног телефона Контакт центра ЈКП БВК.

 Извињавамо се свим потрошачима због могућих неугодности и молимо их да се током прекида рада телефона 3606-606, за пријаву кварова јаве на број телефона:

                                                   011-206-52-76

Замена хидраната у насељу Степа Степановић

Екипа ЈКП „Београдски водовод и канализација“ отпочела је радове на замени хидраната у читавом насељу Степа Степановић, који су затворени на помоћним затварачима из безбедносних разлога. Након изградње стамбеног комплекса и уградње хидраната од стране ангажоване фирме, због неадекватног материјала почела је да се ствара корозија унутар хидранта. Из наведених разлога, постоји могућност да, услед насталог квара, надземни хидрант нанесе и штету. У плану је да до краја лета екипа ЈКП БВК замени свих 79 хидраната. На основу динамике радова, екипе ће мењати три хидранта на недељном нивоу.

Чишћење сливника на Новом Београду на траси Београдског маратона

Екипе Београдске канализације, у оквиру чишћења канализационе мреже пред предстојећи Београдски маратон, обављаће радове на чишћењу сливника на општини Нови Београд  у четвртак  19.04.2018. године, у периоду од 08.00 до 13.00 сати, у улицама Душана Вукасовића и Европској, и у петак 20.04.2018. године, у периоду од 08.00 до 13.00 сати, у улицама Ђорђа Станојевића и Гандијевој.

Моле се суграђани да у најављеном времену не паркирају возила на сливницима и ревизионим силазима, као и у њиховој близини, како би омогућили рад и приступ радницима Београдске канализације.

Извињавамо се суграђанима због неугодности и захваљујемо им на разумевању. Екипе Београдске канализације ће се трудити да радове обаве у најављеном року.

Пуштање у рад новог цевовода дуж Липовичког пута

Нови цевовод дуж Липовичког пута (од црпне станице Липовица до резервоара Дражановац), на општини Барајево, пушта се у рад. Нови изведени цевовод (пречника 300 милиметара) и стари цевовод (пречника 200 милиметара) дуж наведене трасе, повезани су на више места. Оба цевовода обезбеђују сигурно водоснабдевање потрошача дуж Липовичког пута.

На стари цевовод повезани су потрошачи дуж Липовичког пута и из околних улица. Нови цевовод напаја резервоар Дражановац и обезбеђује његово непрекидно пуњење, као и могућност парцијалног затварања старог цевовода, у случају појаве и санирања дефекта.

Кoнтинуaлним пуњeњeм рeзeрвoaрa Дрaжaнoвaц омогућује се урeднo вoдoснaбдeвaњe потрошача дуж Липовичког пута, као и у нaсeљима Рипaњ, Tрeшњa и Прњaвoр.

Обнова водоводне мреже у Вукасовићевој улици

У Вукасовићевој улици (од Борске улице до окретнице аутобуса), на општини Раковица, изводе се радови на реконструкцији водоводне мреже. Нoви цeвoвoд oд дуктил ливa, прeчникa 300мм, замениће старе челичне цеви, у дужини oд  преко 1.000 метара.
Радови ће трајати до краја јуна 2018. године.

Реконструкција водоводне мреже у Улици Мите Ружића

У Улици Мите Ружића (између улица Милана Ракића и Мите Ружића 44) на општини Звездара изводе се радови на реконструкцији водоводне мреже у дужини преко 350 метара. Старе поцинковане цеви пречника 40 милиметара биће замењене новим полиетиленским прeчникa 160 милиметара.

Радови ће трајати до половине маја 2018. године.

Наставак радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Бечмен

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ наставља са радовима на реконструкцији водоводне мреже у улицама 11. октобра и Главној у насељу Бечмен, на општини Сурчин. После прошлогодишње реконструкције у Улици 11. октобра у дужини од 2.000 метара, старе азбестно-цементне цеви пречника 100 мм биће замењене новим полиетиленским пречника 110 мм, у дужини од 1.000 метара. Сви постојећи кућни прикључци биће превезани на нову мрежу.

Радови ће трајати до половине маја 2018. године.

Током извођења радова сви потрошачи имаће уредно водоснабдевање.

Нове челичне водоводне цеви у насељу Пиносава

У оквиру реконструкције потисног цевовода у насељу Пиносава, старе полиетиленске цеви пречника 225 милиметара биће замењене новим челичним пречника 300 милиметара, у дужини од 1.500 метара.

Радови ће трајати до половине маја 2018. године